Kategoriat
kirkon toiminta

Kesällä myös kirkko kohti normaalia

Kirkko on kevään ajan, kuten moni muukin palvelu toiminut lähinnä virtuaalisesti. Jumalanpalveluksia on voinut seurata netistä suorana, ja henkilökohtaista tukea on saanut chatin, puhelinpalvelun ja Palveleva Netti/Palveleva Kirje viestijärjestelmän kautta.

Vaikka digitaalisiin palveluihin on panostettu, ne eivät tietenkään koskaan täysin korvaa fyysistä läsnäoloa yhdessä muun seurakunnan kanssa.

Nyt kesän tullen tilanne alkaa normalisoitumaan, tosin tiettyjä rajoituksia on jatkossakin. Jumalanpalveluksiin pääsee Taipaleen seurakunnassa sunnuntaina 7.6. Henkilömäärää on rajattu 200 seurakuntalaiseen. Ehtoollista vietetään hygieniamääräyksiä noudattaen, ja tästä ohjeistetaan paikan päällä.

Yleinen 1.6. alkaen voimassaoleva yleisötapahtumia koskeva rajoitus on 500 henkilöä, mutta tässä on paikallisesti ja tapauskohtaisesti harkittava tilojen riittävyyttä. Turvaväliä tulisi olla 1-2 metriä.

Rippikoulut ja konfirmaatiot toteutuvat, tosin osittain poikkeusjärjestelyin. Myös pienimuotoiset kirkkokonsertit ja vastaavat tapahtumat palaavat kalenteriin.

Aivan normaalia kesää tästä ei tule, myöskään kirkon ja hengellisten yhteisöjen kannalta. Yleisötapahtumista suurin, vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen järjestämä Suviseurat päätettiin perua jo huhtikuussa.

Reisjärvelle olisi odotettu jopa 80000 kävijää, joten turvallinen toteutus olisi mahdotonta. Seuroja siis vietetään etänä radion ja netin välityksellä.

Varmasti myös yksityistilaisuudet, etenkin tietysti kesähäät ovat tänä vuonna pienimuotoisempia tai lykätty myöhemmäksi.

Kategoriat
kirkon toiminta

Kirkko netissä ja somessa

Suomen evankelilais-luterilaisen kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan. Vuonna 2019 osuus koko väestöstä oli ensimmäistä kertaa alle 70 prosentin. Luvut ovat erityisen huolestuttavia nuorten ikäluokkien osalta. Karut lukemat konkretisoituvat tyhjenevissä jumalanpalveluksissa ja toiminnan näivettymisessä varsinkin pienemmissä seurakunnissa.

Kirkon nuorisotyöllä on toki pitkät perinteet jalkautumisessa nuorten pariin ja tuen ja opastuksen tarjoamisessa esimerkiksi nuorisotilojen ja leirien kautta. Kuten jokainen vanhempi voi kuitenkin todeta, nuorten vapaa-aika kuluu yhä enemmän ruutujen parissa, peleissä ja sosiaalisessa mediassa. Tavoittaako kirkko uutta sukupolvea näissä kanavissa?

Samojen haasteiden parissa painivat monet muutkin perinteiset instituutiot. Esimerkiksi puolustuvoimat on pyrkinyt nostamaan imagoaan nuorten parissa eurheilun kautta.

Miten kirkko tällä hetkellä näkyy netissä?

Ev.lut kirkon viralliset kanavat

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustoilta löytyy osio Verkkokirkko, johon on koottuna sekä kirjallista materiaalia että linkkejä muissa palveluissa julkaistuihin videoihin.

Jumalanpalveluksia löytyy Yle Areenasta sekä televisio- että radiolähetyksinä. Lähetyksiä on koottu myös muulta verkosta, esimerkiksi tällä hetkellä tarjolla ovat Iskelmäradion jumalanpalvelus Tyrvään kirkosta ja Järviradion ohjelmia. Sivustolla on myös Youtuben kautta striimattava Minuuttihartaus.

Virtuaalikirkko.fi on erillinen palvelu jossa on kirkon itse tuottamia videosisältöjä kuten messuja ja konsertteja. Toinen palvelu on etenkin kännykällä selaajille suunnattu Mobiilikirkko, jota toistaiseksi ei kuitenkaan ole saatavilla sovelluksena.

Kirkolla on luonnollisesti myös sometilit Facebookissa, Twitterissä ja Instagrammissa. Seuraajamäärät eivät suhteutettuna kirkon jäsenmääriin Suomessa kuitenkan ole kovin korkeita.

Jossain määrin kirkon preesens netissä on ehkä kuitenkin viralliseen tiedottamiseen painottunutta. Keskustelua ja vuorovaikutusta on vähänlaisesti?

Missä pienemmät seurakunnat?

Kirkon verkkonäkyvyydessä pääkaupunkiseudun, etenkin Helsingin seurakunnat ovat valta-asemassa. Merkittävin kirkollinen verkkolehti on pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen Kirkko ja Kaupunki ja suosituin media Jouluradio.

Helsingin seurakunta tuottaa lisäksi muuta verkkosisältöä kuten hengellisyyteen keskittyvää Hiljainentila.fi-palvelua.

Myös yksittäisten verkkovaikuttajien eli niin sanottujen ”influencerien” joukko on painottunut pääkapunkiseudulle.

Muiden seurakuntien näkyvyys verkossa on melko vähäistä. Syykin on varmasti yksinkertainen: pienemmillä maakuntien seurakunnilla ei löydy resursseja tai osaamista.

Tosiasiallisesti nykyinen internet-infrastruktuuri mahdollistaa näkyvyyden käytännössä kaikille, kunhan sisältö on sellaista että se herättää mielenkiintoa. Seurakuntien ei tarvitse panostaa kalliisiin verkkosivustoihin, vaan sisältöä voi julkaista ilmaiseksi Facebookin ja Youtuben kaltaisissa palveluissa.

Selvää on että ajallista panostusta tämä vaatii. Nykyiseen verkkokulttuuriin kuuluu olennaisesti vuorovaikutus: keskustelu ja ajoittain väittely tai jopa kiistely. Eli myös verkossa vaaditaan henkilökohtaista läsnäoloa seurakuntalaisten kanssa.

Koulutusta ja opastustakin asiaan on saatavilla. Somempi seurakunta on sekä kirja että nimi seurakunnissa järjestettäville koulutuksille.