SEURAKUNTA TÄNÄÄN

Kartalta Savitaipale löytyy Etelä-Karjalasta, valtatie nro 13 varrelta. Lähimpään kaupunkiin, Lappeenrantaan on matkaa 38 km ja Mikkeliin 70 km. Savitaipaleen naapuriseurakuntia ovat Lemi, Luumäki, Mikkeli, Mäntyharju, Taipalsaari ja Kouvola

Seurakunnan väestö
Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä 1.1.2018 oli 3058 henkilöä.

Seurakunnan hallinto
Savitaipaleen seurakunta itsenäistyi vuonna 1639 Taipalsaaren seurakunnasta. Seurakunta kuuluu hallinnollisesti Mikkelin hiippakuntaan sekä Lappeenrannan rovastikuntaan.

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää vaaleilla valittu, 15-jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston valitsema 6-jäseninen kirkkoneuvosto johtaa ja ohjaa seurakunnan toimintaa kirkkoherran johdolla kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja myöntämien resurssien pohjalta. Työntekijöiden apuna on kuusi tukiryhmää: aikuistyön, diakoniatyön, lapsi- ja perhetyöntyön,  lähetystyön, musiikkityön ja nuorisotyön tukiryhmät.
   Vakituisia työntekijöitä seurakunnassa on 12 henkilöä, mutta työntekijäjoukko laajenee huomattavasti kesän tullen, kun hautausmaa- ym. kesätyöntekijät aloittavat työnsä.

Seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 on 1,75.

Seurakunnan toiminta-ajatus
Savitaipaleen seurakunta hoitaa paikallistasolla sitä tehtävää, jonka Jeesus Kristus on lähetyskäskyssään kirkolleen antanut. Tätä tehtävää seurakuntaa toteuttaa monimuotoisesti niillä resursseilla, jotka seurakunnan henkilöstö, luottamushenkilöt, seurakuntalaiset, talous ja seurakunnan kiinteistöt muodostavat.

Seurakunnan perustarkoitus on ihmisen pelastus. Tätä tarkoitusta palvelee evankeliumin julistus ja sakramentit, kasvatus ja opetus sekä palvelu eli diakonia. Evankeliumin julistamisessa ja diakoniassa paikallisen näkökulman lisäksi tärkeää on kansainvälinen työ, jonka käytännön toteuttamisesta vastaavat kirkolliset lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu.