PALVELEVA PUHELIN JA PALVELEVA NETTI

Palveleva puhelin on kirkon auttava puhelin. Sen rinnalla toimii verkkoauttamispalvelu Palveleva netti. Molemmat tarjoavat keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Palvelevan puhelimen ja Palvelevan netin päivystäjälle voi kuka tahansa kertoa mieltä painavia asioita ja purkaa taakkaansa. Päivystäjät ovat tehtäväänsä koulutettuja vapaaehtoisia sekä kirkon työntekijöitä, joita kaikkia sitoo vaitiolovelvollisuus. Palveluja ei ole tarkoitettu millekään tietylle ikäryhmälle tai muulla tavalla rajatulle asiakasjoukolle, vaan kuka tahansa voi ottaa yhteyttä.

Puhelinpäivystys:  

su-to klo 18-01, pe ja la klo 18-03   puh. 01019 0071

Palveluhinnat: lankapuhelimesta paikallisverkkomaksu, matkapuhelimesta matkapuhelinmaksu

 

Palvelevaan nettiin voit kirjoittaa milloin tahansa. Viesteihin vastataan muutaman päivän kuluessa.