Kirkollisia toimituksia ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Toimituksissa Jumalan pelastussanoma tuodaan nykyhetkeen tietyssä elämänvaiheessa. Pohjimmiltaan toimitukset ovat Jumalan toimintaa. Toimituksissa Jumala jakaa armonsa ja siunauksensa elämäämme. Saamme jäädä Jumalan käsiin.

Toimitukset ovat aina seurakunnan kokoontumisia vaikka toimitus tapahtuisi yksityisessä kodissakin. Mukana toimituksessa olevien määrällä ei tässä suhteessa ole merkitystä. Toimitusten kautta me liitymme Jumalan maailmanlaajuiseen suureen seurakuntaan.

Toimituksiin liittyy aina valmistava keskustelu, joka käydään papin ja kastettavan vanhempien, vihkiparin tai hautaan siunattavan omaisten kesken. Rippikoulu ja siihen liittyvät vanhempaintilaisuudet puolestaan valmistavat konfirmaatiojuhlaan.

Toimitusten ajankohdasta voi sopia joko kirkkoherranvirastossa tai suoraan papin kanssa.

Kaste

Avioliittoon vihkiminen

Hautaan siunaaminen

Kodin siunaus