LAPSEN KASTE

Kaste liittää kastettavan Jeesuksen opetuslasten joukkoon ja oman kotiseurakunnan jäsenyyteen.

Kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään, joka on kiteytetty kastekäskyssä:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.(Matt. 28:19-20)

Käytännön järjestelyt

Käytännön järjestelyistä sovitaan papin kanssa. Papin tavoittaa ottamalla yhteyttä Savitaipaleen kirkkoherranvirastoon. Ennen kastetta lapsen vanhemmat ja kasteen suorittava pappi tutustuvat toisiinsa kaste-keskustelussa. Papin kanssa sovitaan kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnä olevien tehtävistä sekä virsistä.

Kaste toimitetaan kotona, kirkossa, seurakuntakodissa tai missä asiainosaiset ja pappi sen sopivatkin. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta muukin viikonpäivä käy.

Kotikaste

Kotikastetta varten tarvitaan kastepöytä. Se peitetään valkealla liinalla ja pöydälle asetetaan kastemalja. Kastemaljaksi käy esimerkiksi lasikulho tai muu kaunis astia, joka on riittävän iso, niin että siitä on helppo ottaa kädellä vettä. Maljaan pannaan lämmintä vettä ennen kastetoimituksen alkua.
Pieni valkoinen liina varataan lapsen pään kuivaamista varten. Raamattu kuuluu myös kastepöydälle.
Kynttilät ja kukat luovat tunnelmaa ja niissä voi nähdä myös syviä vertauskuvia.

Savitaipaleen seurakunta lahjoittaa lapselle erityisen kastekynttilän, jonka pappi tuo mukanaan.

Lapsi puetaan valkoiseen kastemekkoon, joka kuvaa Kristuksen puhtautta ja syntien anteeksisaamista. Kastetilaisuudessa lasta voi pitää sylissään kummi, jompikumpi vanhemmista tai joku sukulaisista.

Kasteen jälkeen lapsenne nimi luetaan ja hänen puolestaan rukoillaan seuraavan viikon jumalanpalveluksessa. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisesti tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen.

Kummit

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun evankelisluterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan
(siis ortodoksi, roomalaiskatolinen, anglikaani, metodisti)kuuluva henkilö.

Väestörekisterin jäsen ei voi olla kastettavan kummina.

Kummien tehtävänä on tukea vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa. Kastetilaisuudessa kummit toimivat todistajina. He voivat myös avustajina toimituksessa. Jos kummit eivät pääse paikalle, vähintään kahden muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa.

Kasteen kaava

I JOHDANTO
1. Virsi

2. Alkusiunaus

3. Johdantosanat

(4. Psalmi Ps. 8:2-6,10, Ps.. 100, Ps. 121, Ps. 139:13-16)

5. Kysymykset/kehotus
Pappi: Vanhemmat, minkä nimen olette antaneet lapsellenne?
Vastaus: NN (etunimet).
Pappi: Vanhemmat, tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen uskoon?
Vastaus: Tahdon.
Pappi: Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia
siitä, että NN saa kristillisen kasvatuksen?
Vastaus: Tahdon.
TAI
Pappi: Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimen NN (etunimet).
Tahdotteko, että hänet kastetaan kristilliseen uskoon?
Vastaus: Tahdon.
Pappi: Vanhemmat ja kummit, tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia
siitä, että NN saa kristillisen kasvatuksen?
Vastaus: Tahdon.
TAI
Pappi: Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimen NN (etunimet).
Tänään hänet kastetaan kristilliseen uskoon.
Vanhemmat ja kummit, pyhä kaste velvoittaa teitä yhdessä seurakunnan
kanssa huolehtimaan hänen kristillisestä kasvatuksestaan.

6. Ristinmerkki

7. Rukous – Aamen

II SANA
8. Raamatunluku Mark. 10:13-16
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Lasten evankeliumin edellä voidaan lukea Jes. 43:1, Room. 6:3-4, Gal. 3:26-28, Tit. 3:4-5, 1 Piet. 3: 20-21

9. Puhe
(10. Virsi, kastelaulu tai muuta sopivaa musiikkia)

III KASTAMINEN
11. Kastekäsky Matt. 28:18-20
tai rukous – Kastekäsky – Aamen

12. Uskontunnustus (kaikki yhdessä)
Pappi jatkaa: Tähän uskoon ja kaikkien sen lupausten omistamiseen kastamme nyt tämän lapsen.

13. Kaste
Pappi: NN (etunimet), minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Pappi, vanhemmat ja kummit siunaavat kastetun:
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. – Aamen.

Kastekynttilän sytyttäminen

(14. Virsi, kastelaulu tai muuta sopivaa musiikkia)

15. Yhteinen esirukous
Rukoukseen voi osallistua seuraavasti:

Äiti tai isä:
Kiitämme sinua lapsestamme. Anna meille vanhemmille rakkautta ja viisautta, niin että osaisimme kasvattaa häntä tahtosi mukaan. Pidä hänestä huolta koko elämän ajan. Anna kotiimme anteeksiantavaa ja rohkaisevaa mieltä. Auta meitä vaikeuksissa niin, että eläisimme lähellä toisiamme ja sinua.

Joku kummeista:
Auta meitä kummeja hoitamaan tehtäväämme niin, että ystävyytemme tähän lapseen kasvaisi ja lujittuisi. Opeta meitä olemaan perheen tukena kristillisessä kasvatuksessa ja etsimään yhdessä sinun apuasi.

Joku sisaruksista:
Kiitos tästä pikkusiskosta/pikkuveljestä. Kiitos siitä, että saamme kasvaa yhdessä. Auta meitä pysymään aina läheisinä toisillemme.

Joku isovanhemmista:
Kiitän sinua tästä lapsenlapsesta. Kiitos, että saamme nähdä hänessä luomistekosi ihmeitä. Varjele häntä kaikkina päivinä. Anna meidän kokea yhdessä iloa, läheisyyttä ja hellyyttä. Ole meidän turvanamme.

16. Isä meidän (kaikki yhdessä)

IV PÄÄTÖS
17. Siunaus – Aamen
18. Virsi

Takaisin