HAUTAAN SIUNAAMINEN

LÄHEINEN ON POISSA
Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan.
Luopumisen hetkellä voimme jättää niin oman kuin kuolleen läheisenkin elämän Luojan käsiin.
Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki.

Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen
kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.
Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen
.

KUOLEMAN TAPAHDUTTUA
Savitaipaleella käynti tai puhelinsoitto kirkkoherranvirastoon selvittää monta asiaa.
Virastosta voidaan varata siunauksen ajankohta ja paikka, siunaava pappi,
hautapaikka sekä sopia muista käytännön asioista.
Myös seurakuntakodin varaus muistotilaisuutta varten tapahtuu kirkkoherranvirastosta.

Ennen hautajaisia omaiset käyvät papin kanssa keskustelun,
jossa sovitaan siunauksen ohjelmasta, virsistä ja muusta musiikista.

SIUNAAMINEN

Savitaipaleella voidaan vainaja siunata joko kirkossa tai siunauskappelissa,
kesäaikana myös haudalla.
 
 
 
 
 

ESIMERKKEJÄ HAUTAJAISMUSIIKISTA

 

HAUTAPAIKKA
Hautapaikkaa ei voi varata etukäteen, ainoastaan hautauksen yhteydessä.
Vainajan hautasijan lisäksi omaiset voivat varata 3 muuta hautasijaa.

Hautapaikka tarkoittaa yhtä tai useampaa päällekkäin haudattavaa
arkkua tai uurnaa varten varattua tilaa haudassa.

Hautasija tarkoittaa yhden arkun tai uurnan paikkaa haudassa.


Hautaoikeus
Uuteen hautapaikkaan myönnetään hautaoikeus 50 vuodeksi, jonka jälkeen hautaoikeutta
(= hallinta-aikaa) on mahdollista jatkaa.
Käytäntönä on esim. jatkaa hautaoikeutta uuden hautauksen yhteydessä niin,
että vainajan koskemattomuusaika, 30 vuotta, täyttyy.

Savitaipaleella on kolme hautausmaata, joihin hautaus on mahdollista.

1. Vanha hautausmaa

2. Hulkonkankaan hautausmaa

3. Rauhanlaakson hautausmaa

Imatran ja Lappeenrannan rovastikuntien yhteinen, tunnustukseton hautausmaa sijaitsee
Joutsenon seurakunnan Rauhan hautausmaalla.

4. Tunnustukseton hauta-alue

 

Hautatoimen maksut

Hautainhoitohinnasto